Αθανασιος Α. Γραμματικοπουλος

Νασος Γραμματικοπουλος

Ο Αθανάσιος Γραμματικόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του ΑΠΘ (2004) και είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) Διπλώματος στην Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου, από το Cranfield University, School of Engineering, Αγγλία.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας και εξειδικεύεται στις μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις, στην εκπόνηση μελετών Η/Μ, σε Κτίρια Χαμηλής/Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Ενέργειας και στην ενσωμάτωση Ενεργειακών Συστημάτων με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης και Ερευνητής στο πεδίο της Ενεργειακής Πολιτικής του Φυσικού Αερίου, του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (KEΠΑ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είχε την Επίβλεψη και τη διαχείριση λειτουργίας των δύο μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (ΣΗΘ – 3,5 MW), καθώς και την βελτίωση των Ενεργειακών συστημάτων της Πανεπιστημιούπολης σε θέματα εξοικονόμησης Ενέργειας.
Είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής και Αξιολογητής προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Έχει διεθνή εμπειρία συμμετέχοντας ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Ρώμη (2011-12).
Ειδικεύεται στην Εξοικονόμηση Ενέργειας
Σημαντικό πεδίο εφαρμογής του είναι οι καινοτόμες λύσεις στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο να δημιουργεί κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή Forum Ενέργειας, σε συνέδρια για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Συμμετέχει ενεργά σε συλλόγους και όργανα εκπροσώπησης μηχανικών, όπως:

  • Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας (ΜΕΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2010-2013
  • Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2014-2016
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
  • Μέλος του MARIE Associated Partners Platform, στο πλαίσιο του MED Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ