ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Εκπόνηση Μελετών


Project Management - Επίβλεψη και Διαχείριση Έργου

Η Gramms Energy συνδυάζοντας τη μακρόχρονη εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων σύμφωνα με τη διαχείριση του Project Management, αναλαμβάνει την Επίβλεψη και τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους.

Με βασικό μας στόχο την άρτια εκτέλεση του έργου με ασφάλεια και διατήρηση της ποιότητας, οργανώνουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό και την οργάνωση, μέχρι την κατασκευή και αποπεράτωση του.
Έτσι ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή, το ακριβές κόστος κατασκευής και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου με αποτέλεσμα να εξοικονομεί χρήματα και χρόνο.

Υπηρεσίες Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου

 • Διαχείριση και έλεγχος αδειοδοτήσεων
 • Διαχείριση μελετών (Η/Μ, Αρχιτεκτονικές)
 • Διενέργεια διαγωνισμών αναδόχων κατασκευαστών
 • Έλεγχος και επιλογή αναδόχου
 • Διαχείριση κατασκευής έργου
 • Έλεγχος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου

Επίβλεψη κατασκευής έργων

 • Τεχνική επίβλεψη κατασκευής έργου
 • Οικονομική επίβλεψη κατασκευής έργου
 • Πιστοποίηση Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Επίβλεψη τήρησης Μελετών Εφαρμογής


Στόχος μας η άρτια εκτέλεση του έργου με υψηλή ποιότητα και οικονομία