Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση Μελετών

Οι μελέτες Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποτελούν το πιο σημαντικό λειτουργικό τμήμα των συνολικών τεχνικών μελετών που απαιτούνται για όλα τα Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα και αναλαμβάνουμε κατά περίπτωση τις παρακάτω:

 • Μελέτες Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονεί η εταιρεία αφορούν κτιριακές εφαρμογές κάθε είδους και πολυπλοκότητας εφαρμογής, αποτυπώσεις ή προμελέτες για την σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών, καθώς και για ανάληψη – διαχείριση έργου (Ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, κτίρια γραφείων και κατοικίας, βιομηχανικά κτίρια, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κ.α.).

Τα στελέχη της εταιρίας και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων είτε στα πλαίσια ανάθεσής τους από κάποιο Δημόσιο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α), είτε από ιδιώτες.

Αναλυτικότερα οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:

 • Εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, HVAC
 • Εγκαταστάσεων καυσίμων φυσικού αέριου
 • Εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης
 • Eνεργειακής εκτίμησης κτιρίων
 • Ενεργητική πυροπροστασία    συναγερμός, πυρανίχνευση, φωτισμός και σήμανση ασφαλείας,
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης).
 • Συστημάτων διαχείρισης δωματίων ξενοδοχείων, Συστήματα SPA, Jacuzzi, Sauna, θαλασσοθεραπείας
 • Μελέτες Ιατρικού Εξοπλισμού (Χειρουργεία, Χώροι ΜΕΘ, Ανάνηψης, Κεντρικής Αποστείρωσης, μελέτες γραμμικών επιταχυντών, μελέτες ειδικών εξεταστικών μηχανημάτων)
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (κυκλώματα CCTV, συστήματα διαχείρισης κτιρίων Be.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προ­στασίας).