ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων

Ενεργειακή Ταυτότητα Κτιρίων

Ο κτιριακός τομέας έχει έντονο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη χρήση πρωτογενών υλών, την κατανάλωση φυσικών πόρων καθώς και την παραγωγή ρύπων και αποβλήτων.

Ποιος είναι ο στόχος της Ενεργειακής Αποτύπωσης;

Στόχος της Ενεργειακής Αποτύπωσης είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, με απώτερο σκοπό το βέλτιστο προσδιορισμό των προτεινόμενων επεμβάσεων Εξοικονόμησης ενέργειας, σε επίπεδο κελύφους και Ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) εγκαταστάσεων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα!

Η πλειοψηφία των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, και κατ’επέκταση έχουν ελλιπή ή καθόλου θερμομονωτική προστασία και ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις με χαμηλές αποδόσεις. Τα ελληνικά κτίρια είναι από τα πιο ενεργοβόρα στην Ευρώπη και η πλειοψηφία τους απαιτεί κάποιας μορφής ανακαίνιση στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις τα επόμενα χρόνια ώστε να εναρμονιστεί με τους νέους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης ή για να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος και να βελτιωθεί η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η Gramms Energy αντιμετωπίζει την Ενεργειακή αποτύπωση του κτιρίου σε

3 κύριες φάσεις:

  1. Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων και ενεργειακών δεδομένων
  2. Ενεργειακή αποτύπωση των κτιρίων με αυτοψία και επιθεώρηση στο κτίριο, καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων και την εκτέλεση επιλεγμένων μετρήσεων
  3. Προτάσεις βελτίωσης της Ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου