ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων

Τι σημαίνει Ενεργειακή Αναβάθμιση;

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη.

Πώς γίνεται

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

  1. Ενεργειακή Ταυτότητα κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί
  2. Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου
  3. Απαιτούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις σύμφωνα με Ενεργειακή μελέτη
  4. Κοστολόγηση Ενεργειακών παρεμβάσεων
  5. Υλοποίηση Ενεργειακής αναβάθμισης
  6. Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο