ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι ΑΠΕ δεν απαιτούν, αλλά εξοικονομούν ενέργεια και χρήμα!

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.

Η Gramms Energy εξειδικεύεται στην εξοικονόμηση από ΑΠΕ στα κτίριαμε σημείο αναφοράς τα ενεργητικά συστήματα και την ενσωμάτωση ΑΠΕ που χρησιμοποιούμε σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι βασικές μορφές διακρίνονται στα εξής:

 • Φωτοβολταϊκά και Μικρές Ανεμογεννήτριες
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Γεωθερμία
 • Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Φωτοβολταικά με NET METERING - Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό

Τι είναι το Net Metering;

Το πρόγραμμα Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός) επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρηση), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.Οι καταναλωτές θα μπορούν με μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά με την ενέργεια που θα καταναλώνουν.

Ποια είναι τα όρια κατανάλωσης;

Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ισχύει το όριο των 20 kW, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 kW.

Τι προβλέπει;

 • Επιτρέπεται η αυτοπαραγωγή στη Μέση και στη Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών και όχι μικρών ανεμογεννητριών.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής. Τα όρια αυτά ωστόσο θα είναι μειωμένα στο μισό για τα μη διασυνδεμένα νησιά εκτός της Κρήτης.
 • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο τηςσυμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες αλλά και σε πέργκολες, γκαράζ, κήπους, ακόμα και όμορα οικόπεδα.)
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Ποιος έχει δικαίωμα εγκατάστασης;

Όλοι έχουν. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη - Δυνατότητα έχουν ακόμα και αυτοί που μισθώνουν το ακίνητο!

Πώς γίνεται πρακτικά;

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Ιδανικά εφαρμόζεται στον Αγροτικό και στο Κτηνοτροφικό τομέα!

Γιατί όμως είναι χρήσιμο σε μια μονάδα και πώς μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από αυτό;

Το net metering σου δίνει τη δυνατότητα να παράγεις ρεύμα και να το καταναλώνεις για τις ανάγκες της αγροτικής/κτηνοτροφικής σου εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 20 KW.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ένα Παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός αγρότη με 50-100 στρέμματα ένα Φ/Β που παράγει 20 KW ρεύμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κατά 70-90%, ενώ μόνο ως συμπληρωματική λύση θα έχει το ρεύμα της ΔΕΗ.

Επομένως, το όφελος εξοικονόμησης Χρημάτων και Ενέργειας είναι τεράστιο καθώς επιτρέπει στον καταναλωτή να ελέγχει τι έχει καταναλώσει - παράγει!

Καταγραφή και Όφελος

Ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) θα εγκαθιστά δύο μετρητές, έναν για την εισερχόμενη ενέργεια και έναν για την ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό.
Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού από τη ΔΕΗ.