ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τους πολίτες και το κράτος. Μέσα από αυτή την διαδικασία κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Με τον όρο Ηλεκτρονική Ταυτότητα εννοούμε ότι κάθε ακίνητο θα έχει σε ηλεκτρονική μορφή:

 1. Οικοδομική άδεια
 2. Εγκεκριμένα σχέδια της άδειας
 3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Σχέδια Κατόψεων
 5. Τυχόν αναθεώρηση άδειας
 6. Έντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης
 7. Έντυπο ελέγχου στατικής μελέτης
 8. Έντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 9. Βίντεο για τις εγκαταστάσεις

Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, θα αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ταυτότητα. Η βάση δεδομένων των ταυτοτήτων θα συνδεθεί με το Κτηματολόγιο, με τη ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών. Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης – ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

Επίσης για κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την διαδικασία (υποχρεωτική από τον νόμο) θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει:

 • Γνώση για την νομιμότητα ή μη
 • Σχέδια φακέλου
 • Γνώση για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου
 • Στατική επάρκειά του

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στη χώρα μας είναι έως 35% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση ζωής και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, με σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον.