ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια ευκαιρία Εξοικονόμησης Χρημάτων για κάθε Ελληνική οικογένεια.

Η Επιδότηση αγγίζει το 70%!

Γιατί να προτιμήσω την Gramms Energy;

Γιατί γνωρίζουμε το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» καλύτερα από τον καθένα και προσαρμοζόμαστε με τις ανάγκες σας.

Έχουμε υλοποιήσει πληθώρα προτάσεων και διαθέτουμε άριστα εκπαιδευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσουν το έργο σας στον συντομότερο δυνατό χρόνο, χωρίς να σας κουράσει..

Εξοικονόμηση Χρημάτων και ενέργειας

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»;

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον, είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης ως 70% για να κάνετε μια σειρά από εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κατοικίας σας!

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Τα βήματα ένταξης στο Πρόγραμμα είναι:

vimata entaxis

Ποιες κατοικίες δικαιούνται να λάβουν επιδότηση;

Στο πρόγραμμα εξοικονομηση κατ οικον μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε μονοκατοικία, πολυκατοικία ή ακόμα και μεμονωμένα διαμερίσματα, αρκεί να πληρούν τα δυο παρακάτω κριτήρια:

1ον: Να βρίσκεται σε περιοχές με μέγιστη τιμή ζώνης τα 2.100€/τ.μ. Συνεπώς πρέπει η τιμή ζώνης στην περιοχή του σπιτιού σας να είναι μικρότερη από 2.100€/m².

2ον: Να έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Δ. Αυτό συνεπάγεται δηλαδή ότι προς το παρόν, το σπίτι σας είναι απόλυτα ενεργοβόρο, με το επακόλουθο κόστος και επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και την τσέπη σας.

Κατηγορίες ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος εντάσσονται σε τρείς κατηγορίες Α1, Α2 και Β ανάλογα με το εισόδημά τους. Ανάλογα με την κατηγορία διαμορφώνονται τα ποσοστά απευθείας επιχορήγησης και άτοκου δανείου. Μέγιστα καλυπτόμενος προϋπολογισμός προγράμματος: 15000€/κατοικία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι κατηγορίες.
Oroi entaxis
Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζετε, πως και για το υπόλοιπο ποσό, για το οποίο δεν χρηματοδοτείστε, προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου διάρκειας 4 με 6 ετών με αρκετά προνόμια και διευκολύνσεις, όπως αυτές:

  • Με ή χωρίς εγγυητή
  • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
  • Με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις
  • Με δυνατότητα εξόφλησης των προμηθευτών (δηλαδή εμάς) μέσω τραπέζης, χωρίς να απαιτείται η δική σας εμπλοκή ή μεσολάβηση