Υπηρεσιες

Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων
Ανακαίνιση - Αναπαλαίωση Κτιρίων

Ανακαίνιση & Αναπαλαίωση Κτιρίων

Έχοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα της ιδιωτικής κατασκευής αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση οποιουδήποτε χώρου, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για επαγγελματικό χώρο με εγγυημένη ποιότητα και με ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομική πρόταση.

Έξυπνο Σπίτι - Smart Home

Έξυπνο Σπίτι (Smart Home)

Έξυπνο Σπίτι σημαίνει απλούστευση, εργονομία και χαλάρωση, επιτυγχάνοντας περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια και μικρότερη κατανάλωση. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας «έξυπνο σπίτι» είναι η δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης όλων των χώρων και εγκαταστάσεων μιας κατοικίας με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

  • Αυτόνομο Κτίριο Μηδενικής Ενέργειας – Όλη η ζήτηση καλύπτεται από την παραγωγή στο σημείο, χωρίς εξωτερικές συνδέσεις δικτύου
  • Net-zero site energy – Η τοπική παραγωγή αντισταθμίζει πλήρως την επί τόπου ζήτηση ενέργειας
  • Net-zero source energy - τοπική παραγωγή αντισταθμίζει πλήρως τις απαιτήσεις πρωτογενούς ενέργειας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Προγράμματα ΕΣΠΑ
Energy Doctor

Energy Doctor

  • Καταγραφή Ενεργειακών Δεδομένων
  • Ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων
  • Πρωτότυπες Λύσεις Αναβάθμισης
  • Μέθοδος Ενεργειακής Προστασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ