Διεσπαρμένη Παραγωγή Ενέργειας – ‎Distributed Energy Resources

Οι αυξημένες απαιτήσεις στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ενός κράτους καθώς και οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακρυσμένα σημεία (πχ. νησιά), τα προβλήματα ποιότητας του ρεύματος, οι διακοπές ρεύματος στις μέρες αιχμής και οι ραγδαίες αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οδηγήσει στην ανάγκη εύρεσης συστημάτων πιο αξιόπιστων και λιγότερο επιβαρυντικών για τους καταναλωτές.

Η λύση είναι η ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, με μικρής κλίμακας πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται κοντά στο καταναλωτή (π.χ., ένα σπίτι ή επιχείρηση).

Προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα για χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη αξιοπιστία, ισχύ υψηλής ποιότητας, σημαντική Εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως Ενεργειακή Ανεξαρτησία

No Comments Yet.

Leave a reply